دختر سکسی شروع کردیم به خوردن لبای هم و دستاشو تو دستام گره زد

دختر سکسی یه هیکل خوب و سکسی که باور کنین تو کل زندگیم ندیده بودم تو بغلم بود.دستمو پشتش گذاشتم و مالیدمش.لباشو آروم آروم میخوردمو چشامو بسته بودم که سرشو بالا گرفت.لبامو زیر گردنش گذاشتم و شروع کردم لب زدن.تا اون لحظه حتی روسری سرش بود برداشتمش و دست تو موهاش کردم دختر سکسی.موهاشو به عقب دادمو بغلم فشارش دادم.رو مبل دراز کشیدیم گنگاش کردم تا اومدم چیزی بگم دست رو لبام گذاشت و گفت یاسر من خودم میخوام.شروع کردم به دراوردن لباساش دختر سکسی.یه بدن سفید و بی مو جلو دستم بود.دختری که دو سال رو مخش کار کردم.با لبام کل بدنشو لمس میکردم.
سینه های نه زیاد بزرگش چشامو برد دختر سکسی
سرمو گرفته بود و تو دستام میلرزید.سینشو با نوک زبونم میمالیدم و آروم آروم نوک سینشو میخوردم.دستمو کردم تو شرتش و آروم خواستم بکشم پایین که دستمو گرفت و منم بیخیال شدم،یه کم دیگه که با بدنش ور رفتم چشاشو بست و گفت یاسر شرتمو دربیار.شرتشو آروم کشیدم پایین.حس ترسی که اوایل تو چشاش میدیدمو دیگه نمیدیدم.لخت لخت جلو دستم بود و منم مثل وحشیا بدنشو میخوردم دختر سکسی.تو دستام میلرزید و نفس نفس میزد.انقدر با شدت که احساس میکردم الانه که نفسش قطع بشه سرمو از رو شکمش آوردم پایین که پاهاشو جم کرد و منم سرمو بین پاش گذاشتم.دهنمو به کسش نزدیک کردم گرمی نفسم دیوونه ش کرد.
نگام میکرد و قرمز شده بود و گفت بخورش دختر سکسی
زبونمو آروم نزدیک کردم و نوک زبونمو به چوچولش مالیدم.پاهاش و رانش لرزیدن با هم.ارضا نشده بود ولی میلرزید.حس خوبی داشت.دوسال مخ زدن باعث شده بود کع زمان از دستم دربره.انقدر ادامه میدادم که باور کنین به حد بیهوشی رسید.منم آروم بالا اومدم.صورتم کلا خیس بود دختر سکسی.نگام کرد و صورتم رو پاک کرد.گفتم فریبا معذرت میخوام.تو اون لحظه اصلا هواسم نبود که کیر شق شدم الان بین پاهاشه.

داستان سکسی سکس الکسیس فیلم پورنو سکس قدیمی سکس خانوادگی ماساژ سکسی گاییدن کوس و کون اموزش سکس کون تپل ایرانی سکس مادر و پسر سکس خشن فیلم پورن گاییدن کون فیلم سکس کارتونی داستان زن داداش داستان‌های سکسی‌ سکس مامان سکس حشری ایرانی

From:
Date: February 20, 2019